Společnost G - MAR PLUS s.r.o. Karlovy Vary vznikla v roce 1994. Působíme tedy na českém, slovenském, ukrajinském a ruském trhu již více než 20 let.
Hlavním záměrem společnosti je výroba a prodej výměníků tepla a jejich instalace s kompletním servisem.

Vzhledem k náročnosti a odpovědnosti naší práce jsme rozšířili působení naší společnosti na:

 

 • energetický servis
 • projektová dokumentace (standardní i atypické)
 • technické návrhy + výpočty
 • výroba (realizace na klíč)
 • technologie MaR
 • kompletní servis
   
 • výpočty a návrhy výměníků tepla
 • výroba a prodej skládaných deskových výměníků pod označením G-MAR
 • výroba a prodej regulačních kulových kohoutů G-MAR
 • prodej opláštěných deskových výměníků
 • prodej pájených výměníků
 • prodej trubkových výměníků
 • montáže výměníkových stanic, deskových výměníků a tepelných rozvodů
 • dodávka a montáž měření a regulace
 • návrhy a montáže technologií chlazení výrobních linek a strojů
 • projektová a poradenská činnost v energetice
 • alternativní využívání odpadního tepla, úspory tepelné energie
 • servisní činnost, čištění výměníků, dodávky náhradních dílů

 

G - MAR plus s.r.o. je vlastníkem kompletního softwarového vybavení pro návrhy deskových výměníků a vlastníkem výrobní dokumentace pro výrobu a kompletaci deskových výměníků podle požadovaných parametrů a rozdílných typů médií.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Společnost G - MAR PLUS s.r.o. vznikla v roce 1994. Jejím hlavním zaměřením je výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a revize deskových výměníků tepla.
Hlavními odběrateli jsou zákazníci z energetického, chemického a strojního průmyslu. Díky dlouholeté tradici a zkušeností společnost G-MAR zajišťuje vysoce kvalitní výrobky.
Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Pro splnění tohoto závazku se vedení organizace zavazuje plnit následující vyhlášené zásady politiky jakosti:

Naším základním cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně zjišťujeme současné i budoucí požadavky zákazníků a právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšování kvality i sortimentu našich služeb. Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, kterým společnost podléhá.
Udržujeme a upevňujeme naše postavení mezi českými firmami. Pro splnění tohoto záměru je podmínkou aktivní přístup a kvalitní práce organizace a pocit osobní odpovědnosti by měl být zárukou, že se naše produkty a služby budou stále více prosazovat.

Budeme realizovat účinné a efektivní investice do spolehlivých kontrolních metod, cíleného vzdělávání zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů. Hodláme zvyšovat potenciál naší společnosti prohlubováním motivace všech našich pracovníků ke zvyšování svých znalostí a odborných dovedností a ke zlepšování jakosti služeb společnosti. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a poradenstvím u zákazníků působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí.
Budeme dbát na dobrou pracovní atmosféru na našem pracovišti a korektní vztahy s našimi obchodními partnery. Stanovené zásady environmentální politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od smluvních partnerů.

Budeme i nadále poskytovat našim zákazníkům odbornou a technickou pomoc pro optimální využívání našich služeb.
Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostřední. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím.
Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí.


Kontakty

 

KONTAKT

Karlovy Vary - tel: 353 447 211-8 
výroba Karlovy Vary - tel : 353 311 687 

Praha - tel : 602 263 773

Brno - tel : 548 212 195

Ostrava - tel : 602 289 652, 603 583 005

Nitra - tel : +421 376 503 527

Košice - tel : +421 (0)556 231 504

 

NAJDETE NÁS

Provozovna
G-MAR PLUS, s.r.o.
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary
tel: +420 353 447 211
email: g-mar(zavinac)g-mar.cz
Základní identifikační údaje
Spisová značka : C 5362 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno : G-MAR PLUS, s.r.o.
IČO : 61170208, DIČ : CZ61170208

SPOLUPRACUJEME


© 2014 G-MAR s.r.o. | © 1WS- tvorba www stránek