POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Společnost G - MAR PLUS, s.r.o. vznikla v roce 1994.  Jejím hlavním zaměřením je výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a revize deskových výměníků tepla. 

Hlavními odběrateli jsou zákazníci z energetického, chemického a strojního průmyslu. Díky dlouholetou tradici a zkušeností společnost G-MAR zajišťuje vysoce kvalitní výrobky. 

Vedeni společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a kvalitu svých výrobků, v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšit integrovaného systému jako jednu z nejvyšších priorit společnosti a dodržování kultury bezpečnosti. .

Pro splnění tohoto závazku se vedení organizace zavazuje plnit následující vyhlášenou zásady politiky jakosti: 

  1. Naším základním cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně zjistit současné i budoucí požadavky zákazníků a právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšení kvality i sortimentu našich služeb. Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků, kterým společnost podléhá.
  2. Udržujeme a upevňujeme naše postavení mezi českými firmami. Pro splnění tohoto záměru je podmínkou aktivní přístup a kvalitní práce organizace a pocit osobní odpovědnosti by měl být zárukou, že se naše produkty a služby budou stále více prosazovat.
  3. Budeme realizovat účinné a efektivní investice do spolehlivý kontrolních metod, cílené vzdělávání zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů. Hodláme zvyšovat potenciál naší společnosti prohlubování motivace všech našich pracovníků ke zvyšování svých znalostí a odborných dovedností a ke zlepšování kvality služeb společnosti. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a poradenstvím u zákazníků působí na jejich environmentální povědomí a odpovědi chování k životnímu prostředí.
  4. Budeme dbát na dobrou pracovní atmosféru na našem pracovišti a korektní vztahy s našimi obchodními partnery. Stanovené zásady politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od zainteresovaných stran.
  5. Budeme i nadále poskytovat našim zákazníkům odbornou a technickou pomoc pro optimální využívání našich služeb.
  6. Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshodují na všech úrovních řízení organizace a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti kvality a ochrany životního prostředí. Připravenosti a prevence předcházet havarijní situace. 
  7. Při všech stávajících i plánovaných cinnostech uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečištění životního prostředí a dodržování bezpečnostních kultury. A účinné vyhledávání rizik a příležitostí pro stálé zlepšování.

 

Petr Corfu - jednatel společnosti
v Karlových Varech dne 4.2.2019  

 

          cert         

KONTAKT

Karlovy Vary - tel: 353 447 211-8 
výroba Karlovy Vary - tel : 353 311 687 

Praha - tel : 602 263 773

Brno - tel : 548 212 195

Ostrava - tel : 602 289 652, 603 583 005

Nitra - tel : +421 376 503 527

Košice - tel : +421 (0)556 231 504

 

NAJDETE NÁS

Provozovna
G-MAR PLUS, s.r.o.
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary
tel: +420 353 447 211
email: g-mar(zavinac)g-mar.cz
Základní identifikační údaje
Spisová značka : C 5362 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno : G-MAR PLUS, s.r.o.
IČO : 61170208, DIČ : CZ61170208

SPOLUPRACUJEME


© 2014 G-MAR s.r.o. | © 1WS- tvorba www stránek